Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

700. DAN HUWA L-JUM

(This Is The Day) minn Iktus 1, nru. 63


Dan huwa l-jum, dan huwa l-jum,

Għamlu il-Mulej, għamlu il-Mulej.

Nifirħu fih, nifirħu fih,

U nithennew bih, u nithennew bih.


Dan huwa l-jum, għamlu il-Mulej,

Nifirħu fih, u nithennew bih.

Dan huwa l-jum, dan huwa l-jum,

Għamlu il-Mulej.


Il-Mulej ħaj, il-Mulej ħaj,

Huwa qam mill-mewt, huwa qam mill-mewt.

Bis-sliem u l-ferħ, bis-sliem u l-ferħ,

Jimla l-univers, jimla l-univers.


Dan huwa l-jum...


Il-Mulej ħaj, Huwa qam mill-mewt,

Bis-sliem u l-ferħ, jimla l-univers.

Il-Mulej ħaj, il-Mulej ħaj,

Huwa qam mill-mewt.


Dan huwa l-jum...


 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Tema

Tifħir
 

Żmien Liturġiku

Ferja
Avvent
Milied
Randan
Għid

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright