Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

703. Kif Qatt nista’

(Iktus 1, n. 248)


Rajtek f’tbissima ta’ wieħed magħkus

Smajtek f’tisfira t’għasfur tal-bejt,

Ħarstek lmaħtha f’ta’ ħija batut

Turini li lili Inti qatt ma nsejt

Tgħidli li lili bqajt tħobb.


Rajtek fi fjura, titbissem ġo ġnien

Lmaħtek f’gawwija, tiġġerra mar-riħ

Idejk żammejtlek, f’ta’ tifel brikkun

Turini li lili Inti qatt ma nsejt

Tgħidli li lili bqajt tħobb.


Lmaħtek f’żiffa ħelwa tmellisni bil-mod

Rajtek f’mewġ ikħal titbewwes mal-blat

Wiċċek fil-ħofra ta’ raġel magħdur

Turini li lili Inti qatt ma nsejt

Tgħidli li lili bqajt tħobb.


Rajtek fis-sħana tax-xemx ta’ kuljum

Smajek fil-karba ta’ wieħed muġugħ

Mulej kif qatt nista’ jien lilek ninsiek

Jekk biss madwari nimraħ tinsab hemm kull ħin

Mulejja jiena lilek inħobb.

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima
Varji
 

Żmien Liturġiku

Ferja

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright