Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

706. Kollox Nagħtik Mulej

Ħu Mulej dawn l-offerti,

dan il-ħobż dana l-inbid.

Ħu Mulej dak kollu l’għandna

Kull ma nħobb u kull ma rrid

lilek nagħtik.


Ħu dil-qalb li qed noffrulek

hi mimlija ferħ u hemm

Noffri wkoll il-ħajja tiegħi

Kull ma nħobb u kull ma rrid

lilek nagħtik.Kristu stess li miet għalina

mis-salib għalina lkoll

Ħobbu lil xulxin bħal aħwa

Kull ma nħobb u kull ma rrid

lilek nagħtik.


Ejjew mela noffru qalbna

lill-Mulej tas-sema w l-art

Ħu Mulej dak kollu l’għandna

Kull ma nħobb u kull ma rrid

lilek nagħtik.

 

Waqt Liturġiku

Offertorju
 

Tema

Varji
 

Żmien Liturġiku

Ferja

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright