Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

707. Henjin

(Iktus 1, 145)Henjin il-foqra f’qalbhom

Għax is-saltna tagħhom tkun.

Henjin dawk għall-ħaqq imġewħa

Għax fis-saltna tixbgħu żgur.


Henjin jekk jobogħdukom

Ġejtu minnhom mifdijin.

Henjin intom li ċċanfartu.

‘Ħabba s-sewwa mwarrbin.


Kantaw u mlew qalbkom bil-ferħ

Għax ħlaskom kbir fis-sema jkun. (x2)Hieni int li ħadd ma jħobbok

Għax fis-saltna maħbub tkun.

Hieni int li llum qed tibki

Għax fis-saltna msabbar tkun.Hieni int li ġejt imċanfar

‘Ħabba ismi mkasbar kont.

Hieni int li ħdimt għall-paċi

‘Ħabba s-sewwa msakkar kont.


Kantaw u mlew ...

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Żmien Liturġiku

Ferja
Randan
Għid

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright