Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

709. L-ispirtu tal-Mulej


L-Ispirtu talMulej qed jistrieħ fuqi,

L-Ispirtu talMulej ikkonsagrani;

ħa nwassal bxara tajba,

bxara tajba lill-fqajrin,

faraġ u sliem, ħelsien lill-imjassrin.


L-Ispirtu t’għerf u dehen qed jistrieħ fuqi,

idawwal triqti twila, ftit mudlama;

jagħtini għanja ġdida,

x’ngħanni b’ħeġġa lill-bnedmin,

kliem mimli sliem inxandar lil kulħadd.


L-Ispirtu ta’ kuraġġ qed jistrieħ fuqi,

ħa nagħti xhieda ħajja ta’ twemmini;

jislifni l-qawwa tiegħu

biex inxandar kullimkien

l-isbaħ aħbar: is-Saltna ta’ Ġesù.


L-Ispirtu kollu paċi jistrieħ fuqi,

bħal xmara t’hena kbir issawwab fija;

biex fommi jlissen, jgħanni

kliem Ġesù, is-Salvatur,

li fostna ġie iferraħ l-imnikktin.


L-Ispirtu tal-imħabba jistrieħ fuqi,

l-Ispirtu ta’ Ġesù qed iħeġġiġni;

biex bħalu nagħti ħajti,

qalbi noffri lill-bnedmin,

ħa jseħħ issliem, ikollna ferħ dejjiem.

 

Waqt Liturġiku

Dħul
Tqarbin
 

Tema

Spirtu s-Santu
 

Żmien Liturġiku

Ferja
Għid

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright