Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

713. Jekk qatt ma ħassejt

(Iktus1, n. 218)


Jekk qatt ma ħassejt in-nar tax-xemx

Jekk int qatt ma nżilt fil-baħar blu

Jekk lanqas biss taf xi jfisser dal-kliem,

Kif tista’ tgħid min Jien?


Jekk qatt ma ħassejt il-ferħ tal-Mulej,

Jekk qatt ma ħabbejt lil Alla l-Feddej

Intefa’ f’riġlejh u agħraf min hu

U hekk tkun sibt lil Ġesù.


U Ġesù għadu fid-dinja

Għalkemm ħafna snin għaddew,

Għax dan Alla huwa mħabba

Lilu ħafna nies ħabbew.


Ġesù Alla tiegħi agħtini idejk

Kun Int id-dawl tiegħi fiż-żmien li ġej

Titlaqnix waħdi ‘żda żommni ħdejk

Ġesù ħanin Mulej.


Jekk qatt ma ħassejt il-ferħ tal-Mulej

Jekk qatt ma ħabbejt lil Alla l-Feddej

Intefa’ f’riġlejh u agħraf min hu

U hekk tkun sibt lil Ġesù.


U Ġesù għadu fid-dinja...

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Żmien Liturġiku

Ferja

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright