Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

714. Talba lill-Madonna


O xebba kollok sbuħija

Qed nitolbok bi qdusija

Ħenn għal ħuti l-bnedmin

Li b'xi dnub huma mċappsin


O kbira Ommna Marija

Jien ħabbejtek mill-quċċija

Jien ftaħt lilek dawn l-idejn

U b'hekk jiena inġbidt lejk


Marija Omm Alla u tal-bnedmin

Nitolbuk hawn mixħutin

Żomm idejk fuq iċ-ċkejknin tagħna

Li tant iħobbu lill-Bambin

 

Waqt Liturġiku

Għeluq
 

Tema

Marjani
 

Żmien Liturġiku

Ferja

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright