IKTUS II

651. Issa, o Sid
(Lq 2: 29-32)

“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek
Imur fis-sliem, skont kelmtek,
Għaliex għajnejja raw
Is-salvazzjoni tiegħek
Li int ħejjejt
Għall-popli kollha
Dawl biex idawwal il-ġnus,
U l-glorja tal-poplu tiegħek, Israel,”

Luqa 2: 29-32

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt