IKTUS II

652. Mulej ibgħat il-għerf
(Għerf 9, 10-11)

Mulej, Ibgħat il-għerf mis-smewwiet imqaddsa,
Ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek,
Biex jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi,
Ħa jkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek;
Għax huwa kollox jaf u kollox jifhem.
F’kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal,
U bil-glorja tiegħu jħarisni.

Għerf 9, 10-11

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt