IKTUS II

662. Talba għall-ħajja fl-Ispirtu

Spirtu Qaddis t’Alla, għix fina
Mexxi l-ħsibijiet tagħna, qanqal il-kreattività tagħna
Iggwida l-għażliet tagħna
Ibqa’ fina fis-skiet ta’ qalbna u fi kliemna
Fil-ferħ tagħna u fit-tiġrib
Agħtina l-grazzja li ngħixu fl-hena u fis-sliem.
Ammen.

 

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt