IKTUS II

676. L-attijiet iż-żgħar

Mulejja, nemmen fik, kollok verità
Mulejja, nitma fik, kollok ħniena.
Mulejja, inħobbok fuq kollox, kollok imħabba.
Mulejja,
Nindem għaliex rgħextek
U offendejtek, kollok tjieba.
Mulejja, inqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek,
Kollok qdusija.

 

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt