IKTUS II

678. Mulej, agħmel li kuljum inħobbok aktar

Mulej, agħmel li kuljum inħobbok aktar mill-jum tal-bieraħ.
M’inix kapaċi nħaddnek għax jien ċkejken, fqir u midneb.
Għalhekk, nitolbok, ħaddanni Int.
It-tgħannieqa tiegħek tagħtini l-ferħ veru
U l-maħfra minn dnubieti.

Anon.

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt