652. Mulej ibgħat il-għerf
(Għerf 9, 10-11)

Mulej, Ibgħat il-għerf mis-smewwiet imqaddsa,
Ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek,
Biex jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi,
Ħa jkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek;
Għax huwa kollox jaf u kollox jifhem.
F’kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal,
U bil-glorja tiegħu jħarisni.

Għerf 9, 10-11