662. Talba għall-ħajja fl-Ispirtu

Spirtu Qaddis t’Alla, għix fina
Mexxi l-ħsibijiet tagħna, qanqal il-kreattività tagħna
Iggwida l-għażliet tagħna
Ibqa’ fina fis-skiet ta’ qalbna u fi kliemna
Fil-ferħ tagħna u fit-tiġrib
Agħtina l-grazzja li ngħixu fl-hena u fis-sliem.
Ammen.