664. Veni Creator

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita:
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
Infunde amorem cordibus:
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula. Amen.

Ħallieq ta’ kollox, ejja,
O Spirtu, żur lil ruħna:
Bil-grazzja tiegħek fawwar
Il-qlub maħluqa minnek.

Int Difensur u Faraġ,
Id-don ta’ Alla l-Għoli,
Għajn ħajja, nar, imħabba,
U qawwa tar-ruħ tagħna.

Int turi l-qawwa t’Alla
Bis-seba’ doni tiegħek:
Int mill-Missier imwiegħed
Biex tagħti l-kliem lil fommna.

Mexxina fid-dawl tiegħek,
Bi mħabbtek imla qalbna,
Bil-qawwa tiegħek wettaq
Il-ġisem dgħajjef tagħna.

Biegħed minn fostna l-għadu,
Fis-sliem għal dejjem żommna;
Jekk int quddiemna timxi,
Neħilsu minn kull deni.

Kun fina, u bid-don tiegħek
Nagħrfu l-Missier u l-Iben
U nemmnu b’fidi sħiħa
Li int l-Ispirtu tagħhom.

Glorja lil Alla l-Missier
U lill-Iben li qam mill-mewt,
Glorja wkoll lill-Ispirtu
Għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.