667. Jiena kollni tiegħek

Jiena kollni tiegħek,
Sultana u Omm tiegħi,
U kulma għandi huwa tiegħek.

San Alwiġi Marija Grignon de Montfort