676. L-attijiet iż-żgħar

Mulejja, nemmen fik, kollok verità
Mulejja, nitma fik, kollok ħniena.
Mulejja, inħobbok fuq kollox, kollok imħabba.
Mulejja,
Nindem għaliex rgħextek
U offendejtek, kollok tjieba.
Mulejja, inqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek,
Kollok qdusija.