678. Mulej, agħmel li kuljum inħobbok aktar

Mulej, agħmel li kuljum inħobbok aktar mill-jum tal-bieraħ.
M’inix kapaċi nħaddnek għax jien ċkejken, fqir u midneb.
Għalhekk, nitolbok, ħaddanni Int.
It-tgħannieqa tiegħek tagħtini l-ferħ veru
U l-maħfra minn dnubieti.

Anon.