680. Noffrilek lili nnifsi

Sinjur Ġesù,
Noffrilek lili nifsi,
Dak li jien u dak li għandi;
Kollox huwa tiegħek.
Noffrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistrieħ;
Noffrilek in-niket tiegħi u inti tagħtini l-faraġ;
Noffrilek it-tentazzjonijiet tiegħi u inti tagħtini r-rebħa;
Noffrilek it-tbatija tiegħi u inti tagħtini s-sabar.
Jien nagħtik iż-żmien tiegħi u inti tagħtini l-eternità.

Bernard Vaughan sj