684. Talba għall-konverżjoni

Ħalli l-weġgħat u t-tbatijiet iwassluna biex ngħixu fil-ferħ u s-sbuħija;
Ħalli d-dubji u n-niket iwassluna biex ngħixu fil-fidi u s-sliem;
Ħalli n-nuqqasijiet u l-biża’ jwassluna biex ngħixu fis-sinċerità;
Ħalli l-ħajja tagħna tkun mimlija bil-grazzja fil-ġisem u fir-ruħ;
U jekk dan ma jkunx minnu,
Ħalli l-istess diffikultajiet iwassluna
Biex niskopru opportunitajiet ta’ mħabba u fejqan.