688. Talba lill-anġlu kustodju

Anġlu ta’ Alla
Illi, fit-tjubija tiegħu,
Alla tani biex tħarisni,
Dawwalli moħħi, ħarisni, żommni
U mexxini f’dan il-jum (f’dan il-lejl).
Ammen.