Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Midi File
Midi
 

1. Abba Missierna

Ħares lejja Mulej, din qalbi mexxi lejk
Għax jiena ibnek, ismagħni int.

Rit:
Abba Missieri(na),
Abba Missieri(na)
Abba, Abba, Abba. x2

Jien waħdi ma nkun qatt,
Fik qalbi ssib serħan
Għax jiena bintek, għannaqni int. Rit:

Fil-mard u fit-tiġrib, il-paċi nsibu fik
Aħna uliedek, agħti l-fejqan. Rit:

Nirringrazzjawk Mulej,
Kull don li minnek ġej
Aħna uliedek, Alleluia. Rit:

 

Salvatore Martinez © 1995 SNMC
Addattata għall-Malti mill-oriġinali
“Abba Padre” minn Andrew Cauchi

 

Tema


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright