Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Video
 

103. Duqu u taraw

Rit:
Duqu u taraw kemm hu ħelu l-Mulej
Fuqu ippranzaw l-aqwa ikel ħudu b’xejn
Duqu u taraw kemm hu ħelu l-Mulej
Kulu minn dal-ħobż
Li mis-sema dejjem ġej.

Jissodisfa lir-ruħ
Minn kwalunkwè forma ta’ ġuħ
Jagħti paċi lill-qalb
Bi tweġiba għal kull sejħa ta’ talb. Rit:

Jitfa’ ġo ħalqna il-kliem
Li jwassluna biex inxerrdu s-sliem
Jimla bil-ħajja l-għajnejn
Ħalli jiddu bid-dawl tal-Mulej. Rit:

Jeqred ġo fina d-dnub
U bi grazzja jimlielna l-qlub
Jeħles lil min hu marid
Jagħti s-saħħa lil kull min irid. Rit:


Joe C. Aquilina © Joe. C. Aquilina

 

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright