Available from KDZ office
SCORE
 

104. Dwar l-artal ta' tjubitek

Dwar l-artal ta’ tjubitek iltqajna,
O Mulej, l-ikbar faraġ tal-qlub;
Isma’ llum it-talb tagħna, il-foħrija;
Fittex għinna, ħarisna mid-dnub.
Int, li taħkem fuq kollox, berikna;
Int għarraftna triqatek ħemdin;
Int dawwalna fid-dlam ta’ ħajjitna;
Int qawwina fi triq it-twemmin.


Bro. Henry FSC & P. Gorg Zammit OFM Conv.

 

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright