Powerpoint
PPT
 

110. Ejja Spirtu t’Alla

Ejja Spirtu t’Alla, inżel fuqi llum
Ejja Spirtu t’Alla, inżel fija llum.

Imlieni u ffurmani, ibnini w użani
Ġeddidni w saħħaħni, isma’ talbi llum.

 

 

 

Tema

Spirtu s-Santu

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright