Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

115. Ejjew o Nsara
(Oh come all ye faithful)
(Ninġabru Nsara)

Ejjew o Nsara
Inħaffu ferħana
Ħalli mmorru ġo Betlem flimkien
Naraw tarbija
Ir-Re tal-anġli

Ejjew ilkoll inqimu x3
Lill-Mulej.

Għas-sejħa tal-anġli
Ir-rgħajja dlonk telqu
Ħa jżuru l-maxtura fejn twieled Ġesù.
U bl-akbar ħeġġa
Immorru magħhom

Ejjew ilkoll inqimu x3
Lill-Mulej.

Naraw l-Iben t’Alla
Il-kobor bla temma
Fil-ġisem hekk ħlejju
Taċ-ċkejken Bambin
Alla tarbija, ġewwa l-fisqija

Ejjew ilkoll inqimu x3
Lill-Mulej.


 

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright