Powerpoint
PPT
 

122. Ersaq qrib lejja

Ersaq qrib lejja
Żommli jdejja
Għannaqni miegħek o Mulej
Qalbi ħerqana għalik o Mulej
Ressaqni qrib tiegħek
Għalik irrid ngħix.

Mary Micallef © 2002 Mary Micallef

 

Tema

Qima
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright