Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

131. F’Betlem twieled Ġesù ġo għar

Rit:
F’Betlem twieled Ġesù ġo għar
Ejjew nifirħu u nfaħħru ’l Alla
F’Betlem twieled Ġesù ġo għar
Alla bniedem għalina sar.

Għad li ċkejken kemm inti kbir
Ġesù ġmielek min jista’ jfisser?
Għad li ċkejken kemm inti kbir
Int sultan ridt titwieled fqir. Rit:

Verġni u omm hekk ried il-Mulej
Int wellidt lil dak stess li ħalqek
Verġni u omm hekk ried il-Mulej
Ġesù Ibnek sar il-Feddej. Rit:

San Ġużepp kemm int ixxurtjat
Lilek għażel Ġesù bin Alla
San Ġużepp kemm int ixxurtjat
Alla Sidek f’idejk ġie fdat. Rit:


Bro. Michael FSC

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright