Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 

140. Fis-santwarju tal-Madonna

Hawn quddiemek Madonna mixħut
Għax inħossni hekk mifni u batut
Jiena ġrejt u staqsejt
Fejn insib ftit mistrieħ
U bagħtuni f’riġlejk minnufih.

Rit:
U qaluli, Madonna,
Li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti ommna
Taħt ħarstek iżżommna
U aħna minn qalbna
Madonna nfaħħruk
U qaluli, Madonna
Li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti ommna
Taħt ħarstek iżżommna
U aħna, Madonna
Bħal ommna nżommuk.

Barra l-ġemgħa titniehed mar-riħ
Fejn tiġġerra fid-dlam u fil-ksieħ
Għalhekk ġejt għax staqsejt
Fejn insib ftit tal-kenn
U qaluli li inti taf tħenn. Rit:

Xtaqt li miegħi jien ġibtlek ftit ward
Minflok ġibtlek għollieq, xewk u mard
Għalhekk ġejt għax staqsejt
Min jibdilli l-għollieq
U wegħduni li għandek infiq. Rit:

David Azzopardi © 1977 PRS

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright