Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 
Midi File
Midi
 

141. F’lejl ta’ xitwa
(Once in royal David’s city)

F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem
F’kesħa kbira, f’għar miftuħ
Daħlet Omm u wildet Iben
Qalb il-bhejjem li saħħnuh
Din l-Omm fqajra hi Marija
U Ġesù, dik it-tarbija.

Huwa ġie mis-sema fostna
Ħalla l-kobor, ħalla l-ġid
Għex fil-faqar, fit-tbatija
Ried jinħeba l-aqwa sid
Qalb il-foqra u l-imsejknin
Magħhom kien Ġesù Bambin.

Bħalna beka, bħalna feraħ
Waqt li għex fost il-bnedmin
Mat-triqat fejjaq u għallem
Il-ħabib tal-maħqurin
Ħajtu kollha fit-tiġrib
F’mewtu wkoll fuq is-salib.

Addattata minn Dun Frans Camilleri

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright