Available from KDZ office
SCORE
 

146. Fuq kull ħsieb
(Above all)

’Il fuq mill-qawwa u mis-saltniet
’Il fuq mill-ħajja li tgħajjex il-ħlejqiet
’Il fuq mill-għerf
W għemejjel tal-bnedmin
Int li ħlaqt dal-ġmiel u dal-ħolqien

’Il fuq mill-ħakma u mis-setgħat
’Il fuq mill-glorja li d-dinja qatt ma rat
’Il fuq mill-ġid,
U t-teżori ta’ din l-art
Inti Alla wieħed u setgħan.

Rit:
Issallabt, ġo qabar fond midfun
Int għext u mitt
Imwarrab u mitluq
Bħal warda fl-art
Mormija u mirfusa
Għal kollox qgħadt
U fuq kull ħsieb fija ħsibt


Addattata għall-Malti minn Mario Cucciardi.

 

Tema

Varji
 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright