Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 

148. Fuq tiben f’maxtura
(Away in a manger)

Fuq tiben f’maxtura, fost bhejjem ġo għar
Imgeżwra fi bċejjeċ ta’ ħrieqi wisq fqar
Hemm ċkejkna tarbija,
Ta’ ħlewwa bla qies, ta’ ħlewwa tas-sema
Li tgħaxxaq in-nies.

Min ġiegħlek tarbija, titwieled hawnhekk
Biex tibda minn issa tinħaqar daqshekk?
Kif ebda qalb waħda ma nstabet li tħenn
Biex f’rokna ta’ kmajra
Toffrilek ftit kenn?

O! Ejja f’din qalbi, hawn ġew ħa tistrieħ
Ha tisħon mir-reżħa u tinsa l-uġigħ
Din qalbi wisq tħobbok, o ħelu Bambin
Wisq tħobbok u tgħożżok
Bik mgħaxxqa kull ħin.

Berikni, nitolbok, o twajjeb Ġesù
Ħa nogħġbok u nferrħek
Bil-ġmiel tal-virtù
U nroddlok tpattija
Għall-morr tad-dnubiet
Li jkexkxek wisq iżjed
Mill-bard tal-Milied.


Addattata għall-Malti minn Dun Karm Farrugia

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright