Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

151. Ġej il-Mulej

Ġej il-Mulej jaħfer ’il-midinba,
Ġej il-Mulej biex jeħles l-imjassrin,
Ġej il-Mulej iħobb ’il-għedewwa,
Ġej il-Mulej iqajjem ’il-mejtin.

Inqumu u ntajru n-ngħas tagħna
Ħa jiddi fuqna l-Feddej
Nistenbħu ħa nistennewh bit-tama,
Nithennew fil-jum tal-Mulej.

Ġej il-ħellies ifejjaq ’il-morda,
Ġej il-ħellies iqawwi lid-dgħajfin,
Ġej il-ħellies ħa jgħolli liċ-ċkejkna,
Ġej il-ħellies iferraħ ’l-imdejqin.

Ġej il-Mulej iħobb ’il-għedewwa,
Ġej il-Mulej iqajjem ’il-mejtin,
Ġej il-ħellies ħa jgħolli liċ-ċkejkna,
Ġej il-ħellies iferraħ ’l-imdejqin.

Mario Debono

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Tema

 

Żmien Liturġiku

Avvent

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright