Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
MP3 File
MP3
 

155. Ġejt jien nadurak

Ġejt jien nadurak, Mulej. x2
Ġejt jien nadurak bil-qima
Ġejt jien nadurak, Mulej. x2

Fittixtek mimli biża’,
Weġibtni kollok ferħ
Mid-dwejjaq tiegħi ħlistni,
Dewwaqtni int is-serħ
Int l-għajta tiegħi smajtha,
Ilqajtha Int bil-qalb
Ġejt jien nadurak, Mulej.


Addattata minn Dun Anton Grech fuq mużika mill-Gwatemala

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright