Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
MP3 File
MP3
 

161. Ġesù Kristu

Ġesù Kristu hu l-ħabib;
Ersaq aktar ħdejh fil-qrib,
La tgħoddx ruħek mal-ħatjin,
Kristu ma’ kulħadd ħanin.
Jekk f’idejk għandek iż-żmien,
Isa ħares kollox ward u żahar.

Rit:
Jekk trid taf min hu Ġesù;
Ara sewwa x’qallek hu:
“Jien il-ħajja, is-sewwa, t-triq,
Ejja għandi jekk trid tfiq”.
Jekk trid taf fejn hu Ġesù;
Fittex sew u ssibu żgur;
Basta jkollok fidi fih,
Il-qalb tiegħek fih tistrieħ.

Ġesù Kristu hu l-Mulej;
Tiegħek u tiegħi mexxej.
Ġesù Kristu l-ferħ jagħtik,
Dejjem jibqa’ jaħseb fik.
Mal-fqir, l-għani, mal-batut;
F’min ikun qiegħed imut,
Ma’ kulħadd kullimkien,
Nara ’l Kristu tul iż-żmien. Rit:

P.Ġorġ Zammit OFM Conv.

 

Tema

Tifħir
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright