Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

162. Ġesù s-Sultan

Ġesù s-Sultan x3

Ħalli tifraħ l-art x3

Ħa jifirħu l-bnedmin għax Ġesù s-Sultan

Is-smewwiet jagħtuh glorja
Il-bnedmin jadurawh
Għax Hu fuq kulħadd is-Sultan rebbieħ. x2

Ħa jtuh tifħir u glorja
L-art kollha u kull ħolqien
Jifirħu l-bnedmin fil-preżenza tal-Mulej. x2

 

Waqt Liturġiku

Għeluq
 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright