Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

163. Ġesù ta' ruħi l-maħbub
(Jesus lover of my soul)

Ġesù, ta’ ruħi l-maħbub
Ġesù, lilek qatt ma nitlaq żgur.
Erfajtni int, mill-ħama u minn ġot-tajn
Qegħedtni fuq il-blat fis-sod, u issa naf,
Li nħobbok, neħtieġek
U għalkemm titriegħed l-art
Jien lilek ma nitlaqx
Salvajtni, ħabib feddej
U sal-eternità, inqimek o Mulej.

Addattata għall-Malti minn Martin Fenech u Andrew Cauchi

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright