Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 

166. Ġesù tiegħi

Ġesù tiegħi rasek l-għażiża
Min niggiżlek b’dak ix-xewk?

Rit:
Kienu ’l ħafna dnubiet tiegħi
Ġesù twajjeb, aħfer u ħenn.

Ġesù tiegħi, min kellu l-ħila
Jerfa’ idu fuq ħaddejk? Rit:

Ġesù tiegħi, ġismek imqaddes
Min bla ħniena ħaqar sħiħ? Rit:

Ġesù tiegħi, min mar għabbielek
Salib aħrax fuq spallejk? Rit:

Ġesù tiegħi, idejk min nifed
B’dawk l-imsiemer tal-ħadid? Rit:

Ġesù tiegħi, riġlejk min sammar
Qalbu iebsa bla ma jħenn? Rit:

Ġesù tiegħi, min dik il-mirra
Ġie jressaqlek ma’ xofftejk? Rit:

Ġesù tiegħi, min għal mewt bagħtek
Biex tinfena fuq salib? Rit:

Ġesù tiegħi, qalbek imqaddsa
Min bil-lanza jinfed mar? Rit:

 

 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright