Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

167. Għajnejja nerfa’
(I lift my eyes up)

Għajnejja nerfa’ lejn l-għoljiet
Minn fejn l-għajnuna nsib?
L-għajnuna minnek insibha dejjem
Ħallieq tas-sema w l-art.

Rit:
Neħtieġek Mulej qrib,
It-tama fik insib talbi inti biss
Nistenna lilek jien tagħtini l-ħelsien
Ħajja ’ttini Int.

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright