Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

169. Għal darek nixxennaq

Rit:
Kemm hi għażiża d-dar tiegħek
Mulej Alla tas-sema
Ruħi tinfena u tixxennaq
Għat-tempju tiegħek, o Alla.

Ġo darek l-għasfur jgħammar
Ħuttafa tibni l-bejta tagħha
Tant ieħor nistkenn ħdejn artalek
Mulej, Sultan u Alla tiegħi. Rit:

U hena jimla ’l qalbi
Kull meta f’darek niġi nfaħħrek
Nitolbok ismagħni, weġibni
Nittama fik, Alla l-Għoli. Rit:

Jum wieħed ġewwa għamartek
Aħjar minn ħajja xi mkien ieħor
U l-għatba ta’ darek, o Alla
Aħjar minn tined il-ħżiena. Rit:

Għax tarka int għalija
U ħniena, Mulej, int turi miegħi
Kull ġid u kull barka tagħtini
Jekk miegħek nimxi bis-sewwa. Rit:Martino Palmitessa
Addattata għall-Malti minn Dun Mikiel Galea

 

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright