Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Video
 

176. Għanja ta’ radd il-ħajr

Imnebbaħ mill-abjad li jiksi l-ward,
Fuq fommi l-kant ħelu bla qatra ta’ mrar,
Bħal David nixtieq li minn qalbi nkanta
B’ferħ kbir dik il-għanja
Li toħroġ minn qalbna.

Rit:
Ejjew nidħlu
B’għana ta’ radd il-ħajr
Ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ,
B’għajjat ta’ ferħ.
O, o, o, ah, o, o, o, ah!

Ħa nidħlu quddiemek inċapċpu idejna
U nxandru bil-ferħ is-salib li bih fdejtna
Kien dak is-salib illi ħafer kull ħtija
Biex b’hekk imħabbtek
Tidher kollha dija. Rit:

Daniel Borg & Pamela Bezzina

 

 

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Żmien Liturġiku

Għid

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright