Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

177. Għarkobbtejja għandek ġejt
(On bended knee)

Għarkopptejja għandek ġejt
B’qalb sogħbiena u umli ġejt
Jien immil quddiemek o Sultan
Ngħolli jdejja lejk irrid
Waqt li mħabbti ntik mill-ġdid
Jien nadurak fl-Ispirtu, nadurak fil-verità
Agħmel ħajti bħal offerta ta’ tifħir.

Addattata għall-Malti minn Martin Fenech

 

 

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright