Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

179. Għax inti kbir

Inti biss jistħoqqlok ġieħ u glorja
Ngħollu jdejna, ngħollu ’l ismek
Nagħtuk qima u tifħir. x2

Rit:
Għax inti kbir
U jixraqlek kull tifħir
Alla bħalek m’hawn imkien
Alla bħalek m’hawn imkien. x2

© Eva-Lena Hellmark
Addattata għall-Malti mill-oriġinali "You deserve the
glory" minn Andrew Cauchi

 

 

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright