184. Gloria in excelsis deo

Rit:
Gloria, gloria in excelsis Deo x2

Paċi fl-art lill-bnedmin
Li jixtiequ l-ġid.
Il-ġieħ, il-barka u l-ħajr nagħtuk
U lilek kull tifħir. Rit:

Alla sid il-ħolqien,
Tagħna int missier
Mulej Ġesù ħaruf waħdien
Li taħfer id-dnubiet! Rit:

Ħenn għalina l-bnedmin
Ilqa’ t-talb sinċier
Li noffru aħna l-midinbin
Biex ngħixu l-veru sliem. Rit:

Għax inti waħdek qaddis
Waħdek il-Mulej!
Int waħdek l-għoli mal-Missier
U mal-Ispirtu ħaj! Rit:

 


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright