185. Gloria in excelsis deo

Rit 1:
Gloria in excelsis Deo x3
Et in terra pax.

Glorja ’l Alla fil-għoli
U paċi fl-art lill-bnedmin x2 Rit 1:

Mulej, Sultan, Alla Missier ta’ kollox
Ġieħ u tifħir noffrulek
Radd ta’ ħajr u glorja. Rit 1:

Mulej Iben waħdek Ġesù Kristu
Bin il-Missier, Mulej ħaruf t’Alla.

Rit 2 :
Domine Jesu Christe x2
Miserere nobis, miserere.

Int li taħfer dnubietna, ħenn għalina
Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier,
Ħenn għalina. Rit 2:

Għaliex int waħdek qaddis
Inti waħdek Mulej
Int waħdek il-għoli, mal-Missier.

Rit 1:
Gloria in excelsis Deo
(Mal-Ispirtu s-Santu)
Gloria in excelsis Deo
(Mal-Ispirtu s-Santu)
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax.
(Fil-glorja tal-Missier Alla, Ammen)

 


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright