Powerpoint
PPT
 

186. Glorja ‘l Alla

Rit:
Glorja ’l Alla fil-għoli tas-sema,
U paċi f’din l-art
Lill-bnedmin ta’ rieda tajba
Infaħħruk, inberkuk, nadurawk,
Nagħtuk ġieħ u nroddulek il-ħajr
Għall-glorja kbira tiegħek.

Mulej Alla, sultan tas-sema,
Missier li tista’ kollox
Mulej, Iben waħdieni,
Ġesù Kristu. Rit:

Mulej Alla, il-Ħaruf t’Alla, Bin il-Missier
Int li tneħħi, id-dnubiet tad-dinja,
Int ħenn għalina. Rit:

Int li tneħħi, d-dnubiet tad-dinja,
Ilqa’ t-talb tagħna
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier,
Int ħenn għalina. Rit:

Għaliex int waħdek qaddis,
Int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli
Ġesù Kristu, mal-Ispirtu s-Santu,
Fil-glorja tal-Missier Alla Rit:

Ammen, Ammen.

M. Fusara, C. Rossi & C. Carrocci © 1986 Auxilium/
Il Carro Addattata għall-Malti fuq il-kliem liturġiku
minn Ivan Laferla


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright