Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

197. Ħa naduraw
(Let us adore)

Ħa naduraw, lil Alla tagħna ħaj
U nagħtu ġieħ, lilu biss
Li firex is-sema, u li waqqaf is-sisien
U setgħetu
Tidher fl-għoli tas-smewwiet
U l-glorja,
Li tagħti d-dawl lill-medda tal-ħolqien
Alla tagħna hu, Alla tagħna hu
Għajru, m’għandna lil ħadd.

Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi &
Dr. J. Bonnici Mallia

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright