199. Ħa nqum u mmur għand missieri

Ħa nqum u mmur għand missieri
Ħa nqum, ħa jwassalni Ġesù
Għax naf illi hu qed jistennieni
Ħa nqum u mmur illum stess
Il-Missier iħobbni immens.

Iva nqum u mmur għand il-Missier
Il-Missier ta’ Sidna Ġesù Kristu
Iva nqum u mmur għand il-Missier
Iva nqum bil-qawwa tal-Ispirtu
Kristu stess tani kelmtu li jilqagħni
Aċċertani li jaċċattani tassew.

Bl-Ispirtu t’Ibnek fija nsejjaħlek
Abba! Missieri! Papà!
Int taħfirli u tgħannaqni u tagħtini
Il-bewsa ta’ mħabbtek bla tarf
Il-bewsa, il-bewsa li ma tmut qatt.

Ħa nqum u mmur għand Missieri
Ħa nqum u mmur għandu llum x2

Ħa nqum u mmur għand missieri
Ħa nqum, ħa jwassalni Ġesù .....

Il-Missier iħobbni x2
Il-Missier iħobbni immens
Iħobbni immens x2

Ħa nqum u mmur għand Missieri
Ħa nqum u mmur għandu llum
Ħa nqum u mmur għand Missieri
Ħa nqum u mmur għandu llum x2
Ħa nqum u mmur għandu x2
Ħa nqum u mmur għandu llum.

Joe C. Aquilina © 1980 Joe C. Aquilina

 

Tema


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright