Available from KDZ office
SCORE
 

209. Ħares lejna Mulej

Ħares lejna, Mulej, ulied imħabbtek,
F’din il-għodwa li wrietna l-ħelsien;
Isma’ ’l qlubna fil-hena jlissnulek
L-isbaħ għanja li ntisġet maż-żmien.

Ħajr Mulej ħajr li b’mewt ħassart dnubna
Tajtna l-ħajja u s-sebħ fil-qawmien.
Fik ilqagħna biex bħalek mal-qawma
Niksbu r-rebħa f’saltnatek bla tmiem.

Oliver Friggieri & P. Albert Borg OSA

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright