Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

21. Alla juri t-triq
(God will make a way)

Rit:
Alla juri t-triq,
fejn int tgħid li ma hemmx triq
Hu jaħdem b’mod li ma narawhx
Hu għalik ser jiftaħ triq
Hu l-gwida jkun,
Hu iżommok qribu żgur
B’imħabba w qawwa,
Għal kull jum Alla jwitti triq,
Alla jagħmel triq.

Minn mogħdija ġewwa x-xagħri
Hu jmexxini
Xmajjar fid-deżert ser nilmaħ jien
Jgħibu s-sema w l-art
Imm’ għal dejjem kelmtu ddum
Jagħmel Hu, ħaġa ġdida llum.


Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

 

Tema

Qima
 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright